PUBLICATIE VACATURE ACCOMMODATIE

Voetbalvereniging FC Landgraaf timmert aan de weg en daarbij is het op zoek naar versterking voor de commissie Accommodatie. Deze commissie is verantwoordelijk voor het beheer van het sportpark incl. de gebouwen. Ons sportpark is aangewezen als één van de drie A-locaties binnen de gemeente Landgraaf. Het aanbieden van uitstekende faciliteiten is essentieel voor een positieve beleving van de voetbalsport door onze leden. Om die reden is de toekomstbestendigheid van het sportpark in ons grootste belang. Wij zoeken gemotiveerde vrijwilligers die met hun kennis, ervaring en vooral enthousiasme een bijdrage willen leveren aan de verdere groei en ontwikkeling van onze vereniging.

COMMISSIELID ACCOMMODATIE (ca. 4 uur per week)

De werkzaamheden kunnen door meerdere personen gedeeld worden.
De verantwoordelijkheden van de commissie Accommodatie zijn als volgt:

 • Ontwikkeling, coördinatie en bewaking van het accommodatiebeleidsplan
 • Afstemming en samenwerking met de gemeente Landgraaf met betrekking tot het Meerjarenonderhoudsplan
 • Coördinatie en aansturing van vrijwilligers en externe krachten betreffende de uitvoering van werkzaamheden aan de accommodatie
 • Materiaalbeheer en -onderhoud
 • Planning voor het gebruik van het sportpark door de leden

Mocht u interesse hebben om deze vacature bekleden of wilt u meer informatie hebben, dan kunt u contact opnemen met

 

PUBLICATIE VACATURE SECRETARIAAT

Voetbalvereniging FC Landgraaf timmert aan de weg en daarbij is het op zoek naar versterking voor de commissie Secretariaat. Deze commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het wedstrijdsecretariaat, de ledenadministratie en de algemene secretariële zaken. Het wedstrijdsecretariaat en de ledenadministratie zijn reeds uitstekend bezet. Voor de algemene secretariële zaken zijn wij dringend op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die met hun kennis, ervaring en vooral enthousiasme een bijdrage willen leveren aan de verdere groei en ontwikkeling van onze vereniging.

VACATURE COMMISSIELID SECRETARIAAT (ca. 4 uur per week)

De werkzaamheden kunnen door meerdere personen gedeeld worden.
De verantwoordelijkheden van de taak algemene secretariële zaken zijn als volgt:

 • Centrale aan- en afleverpunt van correspondentie. In veruit de meeste gevallen gaat het hier om digitale communicatie.
 • Afhandeling correspondentie.
 • Beheer van documenten, zoals contracten, statuten en reglementen.
 • Beheer van contracten van werknemers en vrijwilligers.
 • Verslaglegging bestuursvergaderingen en jaarlijkse ledenvergadering.
 • Publicatie van bestuursbesluiten en nieuwsberichten via de digitale communicatiekanalen.

Mocht u interesse hebben om deze vacature bekleden of wilt u meer informatie hebben, dan kunt u contact opnemen met Paul Smeets (e-mail: penningmeester@fclandgraaf.nl) of Ben Vlake (e-mail: voorzitter@fclandgraaf.nl).