PubQuiz Night

 

Meldt je dan uiterlijk 25 oktober aan via onderstaande button.

De inschrijving is pas compleet als het inschrijfgeld (€ 10,00 per team) betaald is op NL70RABO0150833601 tnv FC Landgraaf
Vermeld bij de betaling je naam en teamnaam.

PubQuiz Night


  FC-Landgraaf-Logo

  Van Loo Logistics Kerkrade sponsor FCL JO8-2 en FCL JO9-2

  Uit naam van FC Landgraaf heeft Maikel van der Heijden van Van Loo Logistics uit Kerkrade een ingelijst shirt overhandigd gekregen en zijn vrouw Ramona een boeket bloemen. De komende 3 seizoen prijkt de naam van het bedrijf op de shirts van FC Landgraaf JO8-2 en FC Landgraaf JO9-2. FC Landgraaf heet Van Loo Logistics welkom als sponsor van de club

  Op de foto staan Ramona en Maikel te midden van spelers en leiders van beide teams.

   

  In memoriam: Cep Steinen

  Een boegbeeld van FC Landgraaf is niet meer.
  Het droevige nieuws dat Cep Steinen is overleden komt hard aan.
  Cep was niet alleen het langste, maar ook het oudste lid van FC Landgraaf. 89 jaar oud en 79 jaar lid was Cep van SVN/FC Landgraaf.
  Cep heeft een bescheiden rol als speler gespeeld maar op organisatorisch gebied heeft hij zijn sporen verdiend. Cep was bij SVN ruim 50 jaar verenigingssecretaris en tijdens deze periode heeft hij ook bijna maandelijks het clubblad weten uit te brengen.
  Samen met zijn broer Hein vormde hij over een zeer lange periode het gezicht van SVN in de amateurvoetbalwereld. Hij was o.a. ook secretaris van het OVL. In 1984 werd Cep tot ere-lid benoemd en in 1987 behaagde het de toenmalige Koningin om hem te benoemen met de zilveren Eremedaille in de orde van Oranje Nassau.
  In 1981 ontving hij de zilveren Erespeld van de NKS Afdeling Voetbal gevolgd door de Gouden Erespeld van de Afdeling Limburg KNVB in 1994. Hein en Cep Steinen waren in hun beste jaren als voetbalbestuurders alles behalve grijze muizen. Zowel binnen de eigen vereniging SVN als daarbuiten als het ging om contacten met de KNVB, voetbalclubs in de regio, de vroegere zelfstandige gemeente Nieuwenhagen en nu met de huidige gemeente Landgraaf, namen ze heel wat initiatieven die erop gericht waren om SVN als club maar ook het amateurvoetbal in Limburg nieuwe impulsen te geven.
  In 1959 zorgden de broers voor de verhuizing van de Hoogstraat naar het Sportpark aan de Kerkstraat. Diverse kampioenschappen met het vlaggenschip heeft hij gevierd maar ook de degradaties waren inherent hieraan.Cep, wij bedanken je voor alles wat jij voor onze club hebt gedaan gedurende deze 79 jaar.
  Cep zal in besloten kring worden gecremeerd. Zij die toch graag persoonlijk afscheid van hem willen nemen kunnen dat doen op woensdag en donderdag van 16:00 uur tot 16:45 uur bij Uitvaartverzorging van Bree gelegen aan het Sunplein in Landgraaf.

  Hulp gevraagd voor de mannen van de accommodatie!

  Hoi Leden,

  Hulp gevraagd voor de mannen van de accommodatie!

  Op zaterdag 23 september gaat de accommodatie commissie aan de slag met het snoeiwerk en onkruid verwijderen om onze accommodatie weer helemaal winterklaar te maken.

  Deze grote klus kunnen zij niet alleen doen. Wij zoeken zoveel mogelijk vrijwilligers die van 9.00 tot 12.00 willen helpen. Je hoeft je niet aan te melden, je kunt gewoon komen. Neem wel je eigen materiaal mee zoals snoeischaar, onkruidkrabbers enz.

  Er wordt voor een natje en een droogje gezorgd tijdens deze dag voor alle vrijwilligers die meehelpen.

   

  Inschrijven voor de Halloweentocht

  Durf jij het aan om mee te lopen met onze Halloweentocht op Friday the 13th?

  Meldt je dan uiterlijk 8 oktober aan met het formulier of via onderstaande button. De inschrijving is pas compleet als het inschrijfgeld (€ 3,50 p.p.) betaald is op NL70RABO0150833601 tnv FC Landgraaf
  Vermeld bij de betaling je naam en team.

  Inschrijven Halloweentocht   FC-Landgraaf-Logo

   Ziekenhuisalliantie

   FC Landgraaf sluit zich aan bij de Ziekenhuisalliantie voor het behoud van een volwaardig Ziekenhuis in Parkstad.

   Zoals uit diverse publicaties duidelijk is geworden is de Raad van Bestuur van het Zuyderland Ziekenhuis te Heerlen voornemens om een herverdeling van specialistische taken te bewerkstelligen tussen de locaties Heerlen en Geleen.

   Het behoud van een volwaardig ziekenhuis voor de regio Parkstad is van een dergelijk groot belang dat het Bestuur van FC Landgraaf zich achter de Ziekenhuisalliantie heeft geschaard.

   Wij vragen uw steun.

   De formulieren, waarin onze leden hun steun kunnen betuigen liggen ter ondertekening klaar in de kantine.

   Op zaterdag 23 september om 13:00 uur is er een protestmars vanaf de locatie Mondriaan te Heerlen naar het Zuyderland Ziekenhuis te Heerlen.

   Degene die dat wil kan hieraan deelnemen om je stem te laten horen. Deze protestmars wordt georganiseerd door de gemeente Heerlen.

   Het Bestuur

   Algemene Ledenvergadering

   Het bestuur van FC Landgraaf nodigt haar leden uit voor het bijwonen van een algemene ledenvergadering welke gehouden zal worden op donderdag 12 oktober, aanvang 19:30 uur.

   De locatie van de vergadering is de kleine kantine op ons sportcomplex.

   De agenda ziet er als volgt uit:

   • Opening.
   • Ingekomen stukken.
   • Financiën boekjaar 2022 – 2023.
   • Jaarverslag secretaris.
   • Nieuwbouw kantine.
   • Update commissies.
   • (Her)verkiezing bestuursleden (*).
   • Aantal vrijwilligers.
   • Rondvraag.
   • Sluiting. 

    (*) Aftredend zijn de volgende bestuurleden: Voorzitter Ben Vlake, secretaris Wim Reintjens, penningmeester Paul Smeets en vicevoorzitter Hans Roeleveld.

    Herkiesbaar: Ben Vlake, Wim Reintjens, Paul Smeets. Niet herkiesbaar: Hans Roeleveld.

    Het bestuur draagt verder ons lid Tom Hermans voor als nieuw bestuurslid.

    Leden welke eveneens belangstelling hebben voor een bestuursfunctie kunnen dit tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de vergadering kenbaar maken door een mail te sturen naar secretaris@fclandgraaf.nl

    Onze vereniging is volop in beweging en deze vergadering is de uitgelezen mogelijkheid om kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen m.b.t. alles wat speelt binnen de FC Landgraaf familie.

    Het bestuur roept daarom alle leden op om zoveel mogelijk aanwezig te zijn en hoopt op een grote opkomst.

   Spreekuur met het bestuur

   Het bestuur van FC Landgraaf heeft besloten om met ingang van 1 september een maandelijks “spreekuur” in te stellen. Dit houdt in dat iedere eerste dinsdagavond van de maand afwisselend enkele bestuursleden in de bestuurskamer aanwezig zullen zijn waar leden met hun vragen en/of op- en aanmerkingen terecht kunnen. Tijdstip: van 19:00 tot 20:00 uur.

   Op die manier hoopt het bestuur dat eventuele onvrede, problemen maar ook positieve kritiek en/of verbetervoorstellen tijdig bij het bestuur bekend worden en hierop zo snel mogelijk actie kan worden ondernomen. Het beperkt zich hierbij niet alleen tot voetbal gerelateerde zaken, maar kunnen dit ook zaken zijn van meer persoonlijke aard waarbij een bestuurslid dan vanuit zijn eigen expertise eventueel advies en ondersteuning kan bieden. Op die manier hoopt het bestuur ook op maatschappelijk gebied haar betrokkenheid aan onze leden te tonen.

   Wel dient hierbij te worden opgemerkt dat keuzes welke door trainers en jeugdleiders worden gemaakt t.a.v. het samenstellen van teams en opstellingen van spelers voor wedstrijden bij het bestuur nooit ter discussie staan en het bestuur hier op geen enkele wijze invloed op wil uitoefenen en dus buiten de scoop van het “spreekuur” vallen.

   Het bestuur.

   Rabo ClubSupport 2023

   Ook dit jaar heeft onze vereniging zich ingeschreven voor de Rabo ClubSupport campagne. Als Rabo-lid kun je ieder jaar stemmen op jouw drie favoriete clubs. Dit jaar kan dat van 4 t/m 26 september.
   Ieder Rabo-lid krijgt bericht over de Rabo ClubSupport campagne. Uiteraard willen wij als club natuurlijk graag jouw stem. Dit jaar heeft de club als doel gesteld, onze jeugdleiders voorzien van kleding en materialen zodat zij goed uitgerust aan de slag kunnen met onze voetbaljeugd.

    

   FC-Landgraaf-Logo

   Boots Optiek – bal voor de pupil van de week

   De komende 3 seizoenen zal Boots Optiek, gelegen aan de Hovenstraat 137 in Ubach over Worms, de pupil van de week bij FC Landgraaf voorzien van een bal met het logo van de club en het logo van Boots Optiek. FC Landgraaf dankt Boots Optiek voor deze bijzonder mooie geste voor de komende 3 seizoenen. Op de foto Pedro Veugen van Boots Optiek met in zijn handen de bal voor de pupil van de week.

    

   Vandalisme

   De afgelopen dagen werd FC Landgraaf wederom getroffen door zinloos enb ijzonder ergerlijk vandalisme doordat op het onlangs vernieuwdek unstgrasveld 3 op enkele plaatsen op het veld brandjes werden gesticht.

   Voor iedereen die veel tijd en energie in onze club steekt roept dit gevoelens op die hier beter niet verwoord kunnen worden.

    

   In een poging om eventuele toekomstige daders te betrappen zal FC Landgraaf de komende tijd op verschillende, hier (uiteraard) niet ten oemen manieren, het toezicht verscherpen.

    

   Verder zal tegen de toekomstige dader(s) altijd aangifte van vernielingw orden gedaan en zal de schade op hen of eventueel op de ouders verhaald worden. Men is gewaarschuwd.

    

   Het bestuur.

   FC-Landgraaf-Logo

   Vacatures FC Landgraaf

   Sinds de oprichting in 2020 is het ledental van FC Landgraaf flink gegroeid en zoals inmiddels iedereen weet kan onze vereniging alleen bestaan mede door de inzet van onze vrijwilligers.

   Gelukkig weet FC Landgraaf zich gesteund door een groot vrijwilligerskorps, maar ook voor komend seizoen zijn er bij onze vereniging vacatures. Wij zoeken dan ook betrokken verenigingsmensen die iets extra’s voor onze vereniging willen doen.

   Zo is er op dit moment behoefte aan vrijwilligers die op vrijwillige basis en tegen vergoeding na afloop van de trainingen en thuiswedstrijden in de kantine willen helpen. Wij hopen dat onder onze leden en wellicht ook ouders van jeugdleden een aantal enthousiaste vrijwilligers opstaan die onze vereniging een warm hart toedragen. De
   frequentie en het aantal uren dat je werkt is in overleg.

   Verder is FC Landgraaf voor het seizoen 2023 / 2024 op zoek naar een enthousiaste trainer / coach voor het 4de elftal. In die functie verzorg je, tegen vergoeding, op dinsdagavond en vrijdagavond de trainingen en neem je op zondag de coaching voor je rekening. Binnen dit team staat plezier in het voetbal voorop en kun jij hierin in grote mate je bijdrage leveren.

   Ook het bestuur wordt in de uitvoering van haar werkzaamheden steeds vaker geconfronteerd met de eerder genoemde groei. Als gevolg hiervan is uitbreiding van het aantal bestuursleden dringend gewenst. Daarom zijn wij tevens op zoek naar leden die een bestuursfunctie ambiëren om op een positieve en constructieve manier te willen bijdragen aan het optimaal functioneren van FC Landgraaf.

   Ben jij degene die we zoeken en heb je interesse in een van bovengenoemde vacatures, stuur dan een bericht naar secretaris@fclandgraaf.nl

   Nieuwe sponsor jeugdafdeling

   Nieuwe sponsor jeugdafdeling FC Landgraaf.

    

   FC Landgraaf heet Van Loo Logistics uit Kerkrade welkom als nieuwe sponsor binnen onze bloeiende jeugdafdeling. Zij zullen in het nieuwe seizoen voor de komende 3 seizoenen de JO8-2 en JO9-2 gaan sponsoren en voorzien van nieuwe shirts en plaatsen daarbij ook nog een reclamebord op ons hoofdveld.

   In september zullen er teamfoto’s worden gemaakt van de JO8-2 en JO9-2. Tijdens deze foto momenten zal FC Landgraaf Van Loo Logistics nog eens extra in het zonnetje zetten.

   Namens FC Landgraaf en de sponsorcommissie Van Loo Logistics dank voor deze steun aan onze jeugdafdeling.

    

    

   FC-Landgraaf-Logo

   Nieuwbouw kantine

   Na een periode van onduidelijkheid en vertraging is nu dan eindelijk de kogel door de kerk voor wat betreft de nieuwbouw van ons kantinegebouw en heeft het bestuur met de gemeente Landgraaf in alle zaken overeenstemming bereikt zodat gestart kan worden met het uitvoeren van de bouwplannen.

   De (grove) planning ziet er als volgt uit:

   Juni/ juli 2023: Stukken gereedmaken voor aanbesteding.
   Eind juli – September 2023: Aanbestedingsprocedure.
   Oktober – December 2023: Voorbereidingswerkzaamheden uitvoering.
   Januari – juli 2024: Start bouwwerkzaamheden

   Nieuwbouw gereed voor nieuw seizoen 2024/2025.

   Er wordt naar gestreefd om het nieuwe kantinegebouw voor aanvang van het seizoen 2024 / 2025 in gebruik te kunnen nemen.

   Het bestuur.

   Definitieve teamindelingen seizoen 2023-2024

   Beste jeugdspelers, ouders en verzorgers.

   Onderaan dit bericht vinden jullie de nieuwe definitieve teamindelingen voor het seizoen 2023-2024, zoals deze door de jeugdcommissie, in overleg met alle betrokken jeugdleiders zijn samengesteld. Ook dit jaar weer een flinke complexe puzzel.

   Voor het nieuwe seizoen zullen we 16 pupillen teams (jo7 t/m jo13) en 6 junioren teams (jo14 t/m jo19) inschrijven voor de competitie.

   Door de toename in leden zoeken we op diverse teams nog jeugdleiders, zoals te zien. Heb je interesse, of weet je iemand, informeer ons dan ook via mailadres: jeugd@fclandgraaf.nl

   Deze vacatures moeten we voor de start van het nieuwe seizoen ingevuld zien te hebben.

    

   Met sportieve groet,

   Jeugdcommissie FC Landgraaf

    

   Definitieve teamindeling jo7-jo9

   Definitieve teamindeling jo10

   Definitieve teamindeling jo11-jo12

   Definitieve teamindeling jo13-jo14

   Definitieve teamindeling jo15-jo19

    

    

    

   FC-Landgraaf-Logo

   Nieuws van de selectie

   Op de foto van links naar rechts: Stan Manders, Tom Koekelkorn, Pedro Boumans en Ruud Hamers

    

   Stan Manders

   Stan is 18 jaar en volgt momenteel de opleiding commerciële economie en is woonachtig in Landgraaf. Stan is een groot talent die via Alemania Aachen en de 0-19 van v.v. Schaesberg overkomt naar FC Landgraaf. Zijn favoriet positie is linker centrale verdediger, maar kan ook op de linksback uit de voeten.

    

   Pedro Boumans

   Pedro is 29 jaar en komt over van Voerendaal, waar hij ook al zijn hele leven woonachtig is. Hij werkt als leidinggevende in een logistiek bedrijf. Zijn favoriete positie is linker centrale verdediger, maar kan ook als linksback fungeren. Hij zet graag de lijnen uit door middel van coaching en voorop in de strijd te gaan.  Zijn vorige clubs waren Voerendaal en Schimmert.

    

   Ruud Hamers

   Ruud is 30 jaar en komt net als Pedro ook over van Voerendaal en ook Ruud is woonachtig in Voerendaal. Ruud is zijn hele leven beroepsmilitair geweest en werkt ook nu nog voor het ministerie van defensie. Door zijn verleden als militair is het Ruud op het lijf geschreven om ook onze defensie te versterken. Hij kan hier namelijk overal terecht, maar zijn favoriete positie is de linksback positie. Ruud heeft een keer een uitstapje gemaakt naar Klimmania, maar heeft voor de rest alleen maar voor Voerendaal gespeeld.

    

   Tom Koekelkorn

   Tom is 35 jaar en is woonachtig in Eygelshoven. Tom is docent in het basisonderwijs. Hij heeft maar 1 favoriete positie en dat is keeper zijn. Tom neemt veel ervaring mee en is afgelopen seizoen bijna gepromoveerd met Hoensbroek. In het verleden heeft Tom voor sv Simpelveld, SVN, WDZ, vv Hellas en Hoensbroek gespeeld. Buiten Hoensbroek zijn dat allemaal tegenstanders voor dit komende seizoen!

    

   Twee spelers van het kampioenschap elftal van Roger Peters worden doorgeschoven naar het 1e elftal.

   Namelijk Yannick Hübers en Melvin Kortis.

   1. Melvin Kortis, is 23 jaar en is een echte handenbinder voorin. Afgelopen seizoen heeft hij .. gescoord en we zijn ervan overtuigd dat hij dit ook op ons 1e elftal kan.
   2. Yannick Hübers, is .. jaar en heeft een gouden linkervoet. Hij kan voor de verdediging spelen of als linker centrale verdediger.

   Deze 2 jongens hebben dit seizoen goed gepresteerd, Hierin hadden ze een groot deel te danken aan hun medespelers.

    

   Er komen ook een aantal spelers over van de J019 die het afgelopen seizoen zo’n progressie hebben laten zien, dat ze het verdiend hebben om aan te sluiten bij het 1e elftal:

   • Ceylan Klaas, is 17 jaar en komt ook van onze eigen jeugd. Ceylan kan uit de voeten vanaf de spits en linksbuiten positie.
   • Jayden Zafarin, is 18 jaar en heeft in het verleden bij Sylvia gevoetbald en na een avontuur bij Schaesberg en Groene Ster is hij sinds vorig seizoen teruggekeerd bij Landgraaf. Jayden is voornamelijk spits of rechtsbuiten.
   • Sem Dubois, is 16 jaar en een jongen van eigen jeugd. Sem is een opkomende rechtsback.
   • Rick van der Heijden, is 17 jaar en heeft de jeugd doorlopen bij Roda jc en gaat nu voor zijn kansen als rechtermiddenvelder bij Landgraaf.
   • Timo Huirne, is 18 jaar en heeft ook zijn hele jeugd bij Landgraaf gespeeld. Timo is een technische linkermiddenvelder.
   • Ian Vanderlinden, is 17 jaar en is vorig seizoen overgekomen van de Leeuw uit Brunssum. Hij geeft tevens ook nog training met de voetbalschool bij FC Landgraaf en is een echte middenvelder die ook nog centraal achterin kan spelen.
   • Dani Florentinus, is 17 jaar en is een echte linkspoot met een goede trap. Hij kan zowel linksback als linkercentrale verdediger spelen.
   • Rens van der Heide, is 16 jaar. Hij is niet de grootste, maar heeft door zijn inzicht en timing laten zien dat dat ook niet altijd nodig is als rechtercentrale verdediger.

   Zomerstop, accomodatie gesloten

   De accomodatie is wegens vakantie gesloten vanaf maandag 3 juli tot en met zaterdag 5 augustus.

   We wensen een ieder een hele fijne zomervakantie toe en tot volgend seizoen!

    

    

   FC-Landgraaf-Logo

   Bestemming veld 4

   Met de komst van een tweede kunstgrasveld bij FC Landgraaf en daaraan gekoppelde uitgebreidere trainingsmogelijkheden is het gebruik van het voormalig trainingsveld (veld 4) komen te vervallen. Het veld werd daarom aan de gemeente Landgraaf “terug gegeven”, waarbij de gemeente aan dit veld haar eigen bestemming zou geven.

   Na een langere periode van weinig tot geen activiteit heeft de gemeente Landgraaf inmiddels laten weten dat vanaf 1 mei gestart zal worden met de aanleg van een zgn. “beachveld”.

   Tijdens de werkzaamheden zal voor de toegang tot het veld gebruik worden gemaakt van de doorgang tussen de adressen Heigank 71 en 75 waarbij de bewoners door middel van een bewonersbrief vooraf zullen worden geïnformeerd.

   De werkzaamheden zullen circa 2 tot 3 weken in beslag nemen en zullen uiterlijk 9 juni beëindigd zijn, waarna oplevering zal plaatsvinden.

   Eventuele toekomstige bestemmingen voor dit veld zullen dan naderm bekeken worden.

   Perfect preventie

   FC Landgraaf heet business sponsor Perfect preventie uit Hoensbroek welkom. Perfect preventie is gespecialiseerd in brand-, inbraak- en risicopreventie en zal de komende 3 jaar dan ook de trainingspakken van onze JO19-1 sieren. Het bedrijf is gevestigd in De Koumen 42 in Hoensbroek. Directeur Hub Janssen, een echte Nieuwenhaagse jong,  en zijn compagnon Roy Rienties dragen de vereniging FC Landgraaf een warm hart toe en ze zijn zeer vereerd dat zij tot een van de sponsoren van FC Landgraaf gerekend mag worden.

   Op de foto krijgt Hub Janssen van sponsorcommissie lid Jos Steinen een ruiker overhandigd voor zijn echtgenote die ziek thuis moest blijven terwijl Hub zelf een heerlijk bierpakket in ontvangst mocht nemen. De andere foto’s tonen een aantal spelers van FC Landgraaf JO19-1 die trots de trainingspakken showen.

   HSE Consulting steekt FC Landgraaf JO13-1 in het nieuw.

   HSE Consulting steekt FC Landgraaf JO13-1 in het nieuw.

   Buiten het feit dat HSE Consulting een top en business sponsor is van FC Landgraaf heeft Tim Hermans van HSE Consulting het JO13-1 team van FC Landgraaf voorzien van nieuwe trainingspakken.

   Op de foto krijgt Finn Hermans het trainingspak door zijn vader Tim overhandigd. Als dank overhandigde Jos Steinen van de sponsorcommissie een drankpakket aan Tim en een bloemetje aan zijn echtgenote Judith.

   Tim en Judith gingen aansluitend met hele team op de foto.

   Namens FC Landgraaf een woord van dank aan HSE Consulting voor de steun aan de club en in het bijzonder aan het JO13-1 team.

    

   Robin Grillhaus co-sponsor bij 1ste elftal

   Robin Grillhaus uit Herzogenrath zal de komende jaren fungeren als co-sponsor bij ons 1e team en zal de broeken van ons 1e team gaan sieren met zijn naam. Tevens zal zijn naam vanaf het nieuwe seizoen ook op de mouw pronken. Wij danken Frenk van de Burgt van Vakgarage Tom voor zijn bemiddeling in deze.

    

   Ga samen met FC Landgraaf voor glasvezel!

   Ga samen met FC Landgraaf voor glasvezel!

    

    

   “DELTA Netwerk komt langs om samen met jou te bepalen waar de gratis aansluiting in de woning kan worden geplaatst. Mogelijk zijn ze al bij je langs geweest anders komen ze op korte termijn bij je langs. Ons advies? Laat de glasvezel aansluiting sowieso aanleggen zodat je nu óf in de toekomst kunt profiteren van supersnel internet.”

   Wil je zo snel mogelijk gebruik maken van jouw razendsnelle, superstabiele en toekomstbestendige glasvezelaansluiting?  Meld je je aan voor een DELTA of Caiway abonnement via FC Landgraaf. Per aanmelding krijgen wij een bijdrage van maar liefst € 50. 

   Direct aanmelden voor glasvezel van DELTA of Caiway?

   Hoe krijg ik glasvezel in huis?

   Zoals gezegd raden we je aan om glasvezel sowieso gratis in huis te laten plaatsen.

   • Kijken: Delta Netwerk komt langs om samen met jou te kijken waar bij jou de aansluiting komt. Dit is meestal de meterkast. De afgesproken plaats wordt per email bevestigd.
    Direct zelf een afspraak maken kan op .
   • Graven: Er wordt gestart met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Voordat Delta Netwerk in jouw straat komt graven, ontvang je een brief. En natuurlijk wordt de straat aan het einde van de dag weer netjes dichtgemaakt.
   • Plaatsen: de aannemer plaatst de glasvezelaansluiting in jouw huis. De FTU (het glasvezelkastje) wordt op de afgesproken plek geplaatst.
   • Abonnement: je hebt nu een glasvezel aansluiting. Het enige dat je nog nodig hebt om hier gebruik van te maken is een abonnement.

    

   Welke abonnementen zijn er eigenlijk?
   Via FC Landgraaf heb je in ieder geval de keuze uit de volgende aanbieders:

   Je kunt dus maandelijks jouw pakket aanpassen naar jouw wensen. Dus wil je tijdelijk wat sneller internet of juist wat minder zenders, dat kun je zelf eenvoudig en snel regelen!

   Wanneer je kiest voor DELTA ontvang je sowieso

   • Installatie tot in de nok: een uitgebreide installatie waarbij alle televisies netjes worden aangesloten en de bekabeling in een kabelgoot netjes weggewerkt kan worden.
    En Wifi? De monteur zorgt dat jij Wifi door het hele huis heen hebt. Wel zo makkelijk én comfortabel!
   • De eerste 3 maanden een flinke korting; zo heb je al 1 Gig (1000 Mbps!) voor maar € 10,00 per maand.
   • De eerste 3 maanden gratis TV pakket; je hebt keuze uit 50+ of 120+ zenders.

   Na de eerste drie maanden is DELTA nog steeds een slimme keuze. Kies je bijvoorbeeld 1 Gig met 50+ zenders? Dan betaal je na de eerste drie maanden nog steeds maar € 57,50 per maand (na het 1e jaar € 65,00  per maand).

   Neem je mobiel van DELTA erbij? Dan zijn er nog vele extraatjes te krijgen!

   Aanmelden voor DELTA

    

   Kies je liever voor Caiway? Dan heb je de keuze uit een aantal superscherpe en complete pakketten.

   Wanneer je kiest voor Caiway ontvang je:

   • Een scherpe actieprijs voor jouw pakket: de eerste zes maanden betaal je slechts € 9,95
   • 3 slimme Wifi Boosters het eerste jaar helemaal gratis (daarna € 3,- per maand)
   • 12 maanden ESPN Complete voor maar € 5,- per maand.
   • Gratis installatie door een monteur

   Zo heb je bijvoorbeeld internet en TV Voordelig (150 Mbps) voor maar € 52,95 per maand na de actieperiode. Slim bekeken!

   Aanmelden voor Caiway:

   Voordelen van glasvezel

   Glasvezel is een draad van glas. Via lichtsignalen kunnen enorme hoeveelheden data worden verstuurd. En een groot voordeel is dat de draad niet gevoelig is voor onweer en andere slechte weersomstandigheden. Hierdoor kent glasvezel een aantal voordelen:

   ALV donderdag 10 november

   Het bestuur van FC Landgraaf nodigt haar leden uit tot het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering (ALV) welke gehouden zal worden op donderdag 10 november. Aanvang is 19:30 uur, locatie is de kleine kantine op ons sportcomplex.

   De agenda ziet er als volgt uit:

   • Opening door de voorzitter.
   • Jaarverslag secretaris.
   • Jaarverslag penningmeester.
   • Stand van zaken nieuwbouw.
   • Verkiezing leden kascontrole commissie.
   • Verkiezing nieuwe bestuursleden.
   • Wat verder ter tafel komt.
   • Rondvraag.
   • Sluiting.

   Verder roept het bestuur alle leden met interesse in een bestuursfunctie op dit kenbaar te maken door een mail te sturen naar secretaris@fclandgraaf.nl

   Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen onze nogm steeds groeiende vereniging, zorg dan dat je aanwezig bent.

   Gratis toegang

   In het kader van maatschappelijke betrokkenheid en in het besef dat veel mensen het tegenwoordig financieel moeilijk hebben heeft het bestuur van FC Landgraaf besloten om vanaf dit seizoen geen entree meer te heffen en als zodanig iedereen vrije toegang te geven voor het bezoeken van de thuiswedstrijden van het eerste elftal.

   FC-Landgraaf-Logo

   DRINGEND – Kantinehulp gezocht

   Kantinehulp gevraagd!

    

   Onze club heeft in het weekend (vrijdagavond, zaterdag en zondagmiddag) dringend versterking nodig voor het runnen van onze kantine.

   Lijkt het je leuk om bardiensten te draaien, ben je minimaal 18 jaar, en wil je in een leuke sportkantine aan de slag?

   Neem dan contact op met onze coördinatoren via het mailadres:  secretaris@fclandgraaf.nl

    

   Heb je vragen of wil je eerst een gesprek over alle details van deze leuke job, neem dan contact op!

   We laten je dan onze kantine zien en je krijgt alle info!

   FC-Landgraaf-Logo

   Oproep Damesteam FC Landgraaf

   Oproep !!
   ⚽️👠
   Voor alle dames uit Landgraaf en omgeving die graag deel uit willen maken van een leuk en een heel gezellig 🥂🎊 damesteam!
   Middels deze oproep zijn jullie van harte welkom om naar een training te komen kijken of … train gerust mee! Wie weet, sluit je zelfs aan en wellicht speel je mee in onze competitie 7×7 op de vrijdagavond!
   Heb je voetbal ervaring ? Prima.
   Heb je geen voetbal ervaring? Ook prima! Laat dit je absoluut niet weerhouden 😊
   Trainingsdagen van ons damesteam zijn:
   Dinsdag van 19.30-21.00
   Vrijdag van 19.30-21.00 (mocht er op de vrijdag geen competitie wedstrijd zijn, dan wordt er getraind)
   Hopelijk mogen we je verwelkomen op ons sportpark, gelegen aan de Heigank te Landgraaf.
   Voor meer info:
   Marco de Vries
   06-485 54 718
   devriesmarco0@gmail.com
   Met sportieve groet en beleefd uitnodigend,
   Damesteam
   FC Landgraaf
   FC-Landgraaf-Logo

   aanwezigheid kinderfysio bij onze club

   Beste spelers, ouders/verzorgers en trainers,

   Vanaf de maand mei is het voor spelers van alle jeugdteams mogelijk een afspraak te maken bij een (kinder)fysiotherapeut. Haar naam is Kirsten Caenen, in het laatste jaar van haar opleiding gaat ze haar proefschrift schrijven dat zal gaan over return to play (sportrevalidatie) bij jonge sporters.  Zij zal elke woensdag vanaf 18:30 beschikbaar zijn in het EHBO-lokaal, beneden bij de kleedlokalen. Ervaar jij klachten, of merk je als ouder/verzorger/trainer dat een jeugdspeler klachten ervaart die het voetballen belemmeren, dan kun je een afspraak maken door het sturen van een appje naar: 0627023783, of door een e-mail te sturen naar: kirstenvcl@gmail.com

   FC Landgraaf – Maatschappelijk betrokken

   FC Landgraaf zet zich graag in voor de inwoners van Landgraaf. Wij willen ons extra inzetten juist voor die mensen die net dat extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij zoeken leden voor onze werkgroep maatschappelijke betrokkenheid.
   Doel:
   Samen mooie projecten bedenken en opzetten die ten goede komen voor de inwoners van Landgraaf.
   Tijdsinvestering:
   1 à 2x per maand een bijeenkomst met de werkgroep. Verdere inzet is afhankelijk van beschikbaarheid van de vrijwilliger.
   Interesse of juist meer informatie, neem contact op met Hans Roeleveld 06-25004248

   FC Landgraaf erkend leerbedrijf

   FC Landgraaf erkend leerbedrijf.

    

   Per 08-03-2022 is FC Landgraaf door Beroepsonderwijs Bedrijfsleven als erkend leerbedrijf geregistreerd.

   FC Landgraaf mag per deze datum MBO-studenten opleiden in de beroepspraktijk. Wij als FC Landgraaf mogen trots zijn met deze erkenning en dit laat zien dat wij als club op de goede weg zijn.

   Een woord van dank aan de mensen die zich met deze materie hebben bezig gehouden en dit hebben weten te bewerkstelligen.

    

   FC-Landgraaf-Logo

   FC Landgraaf op de sociale toer.

   FC Landgraaf op de sociale toer.

   Deze week al 8 gezinnen met armoedeproblematiek kunnen verblijden met een boodschappenpakket t.w.v. 50 euro van de Plus uit naam van FC Landgraaf. Ik kan de dankbaarheid van de mensen niet volledig in woorden beschrijven. Ik voel me trots om lid te zijn van een club dat buiten een hoge mate van sportiviteit ook veel oog heeft voor maatschappelijk belang. Iedereen die hier aan mee heeft gewerkt wil ik namens het gespecialiseerd Korsakov team, en de gezinnen waar wij komen van harte bedanken. Komende week mag ik nog 8 gezinnen verblijden en dat allemaal door de geweldige leden van FC Landgraaf. In totaal heeft FC Landgraaf er voor gezorgd dat 18 pakketten van de Plus aan Rico Doek zijn overhandigd.

   Op de foto staat links Rico Doek welke van onze vicevoorzitter de pakketten krijgt overhandigd.