Leergeld Parkstad / Jeugdsportfonds

Wij vinden dat alle kinderen een sport moeten kunnen beoefenen. Leergeld Parkstad en het Jeugdsportfonds geven gezinnen de financiële mogelijkheid om hun kinderen te laten sporten.
Alle kinderen in een gezin (t/m 18 jaar) komen in aanmerking voor een jaarlijkse vergoeding. Wilt u hiervan gebruik maken of zijn er in uw omgeving of kennissenkring misschien gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, breng deze dan op de hoogte van deze mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u ook kijken op https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/limburg-sport/  of op https://www.leergeld.nl/parkstad/  of informeer bij de penningmeester.

Algemene lidmaatschap informatie

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor:

Senioren: een heel jaar
Junioren: een heel jaar
Pupillen: een half jaar
Een seizoen of verenigingsjaar duurt van 1 juli tot en met 30 juni.

Als je voetballend lid bent, ben je ook lid van de KNVB. Je mag dan wedstrijden spelen en je bent (secundair) verzekerd voor ongevallen.
Beëindiging kan d.m.v. een aankondiging 1 maand van tevoren via:
– een email aan ledenadministratie@fclandgraaf.nl
– een brief in de brievenbus aan het clubhuis, vermeld je naam, adres, geboortedatum, team en reden
– uit- en overschrijving wordt gehonoreerd wanneer aan de contributie- en boeteverplichting is voldaan

Contributie

De contributie wordt maandelijks geïncasseerd van het opgegeven IBAN-nummer. Het lid heeft de vereniging daarvoor gemachtigd.
Senioren € 18,-
Junioren en pupillen € 15,-
Veteranen en ondersteunende leden € 10,-
Indien er gedurende het seizoen KNVB-boetes zijn opgelegd aan een speler, heeft hij FC Landgraaf gemachtigd om de bijbehorende bedragen automatisch  te incasseren.

 

Aanmelden

Je kunt het online aanmeldformulier invullen. Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met je op.

Het inschrijfgeld voor elk nieuw lid bedraagt €10,00.

De vrijwilligers wensen je veel voetbalplezier, sportiviteit en succes toe!