Sponsorcommissie Doel

Sponsoring is voor een vereniging van zeer groot belang. De financiële middelen die gegenereerd worden door sponsoring geven de vereniging onder andere de mogelijkheid om de benodigde materialen aan te schaffen, wedstrijdkleding te kopen, het juiste technisch kader neer te zetten, de accomodatie te onderhouden en een breed scala aan activiteiten te ontplooien. Uiteindelijk komt dit de uitstraling en de levendigheid van Landgraaf/Nieuwenhagen, de vereniging en haar leden ten goede. Een levendige vereniging trekt meer leden en publiek, met als resultaat extra inkomsten en natuurlijk meer zichtbaarheid voor de sponsoren. Zo werken de sponsorgelden als een kloppend hart binnen de vereniging.

Visie

Vanuit het sponsorbeleid heeft de sponsorcommissie een werkwijze voor ogen die passend is bij een vereniging als SVN:

•   Sponsoring is vooral gunnen vanuit betrokkenheid

•   We bieden voor elk wat wils in deze economisch moeilijke tijden

•   We maken heldere afspraken over de tegenprestaties

•   We werken samen vanuit wederzijdse toegevoegde waarde

•   We gaan met respect en zorg om met de goede naam van sponsor en club

Samenstelling sponsorcommissie SVN

Ernest Debets  (voorzitter, 06 41 40 32 12)

vertegenwoordiging sponsorcommissie in het SVN bestuur, werving

Rene Reumkens (secretaris, 06 15 24 95 43 )

sponsor-administratie, facturering, werving, realisatie gemaakte sponsorafspraken, verslaglegging commmissievergaderingen

Jos Steinen (06 46 14 48 59)

werving, realisatie gemaakte afspraken

Misja Steinen (06 11 85 95 33)

online-sponsoring via SVN Website / Social Media

De sponsorcommisie is altijd op zoek naar versterking. Bij interesse graag contact opnemen met een van de commissie-leden!