FC-Landgraaf-Logo

Vrijwilligers kantine FC Landgraaf.

Vrijwilligers kantine FC Landgraaf. Na een periode van fusiegesprekken en kennismakingen, zijn diverse werkgroepen druk bezig om invulling te geven aan de basis van een gezonde vereniging. Iedereen is zich ervan bewust dat de kantine onze toekomstige huiskamer moet worden, waarbij ieder lid c.q. bezoeker van ons Sportpark meer dan welkom is en er zich…